Sr. No Area Our Stockists Contact Number Our Agents Contact Number
1 Solapur Avijeet Enterprises 217 - 2626351 Mr. Nilkanth Umbargikar 9503806347
Bluemax Distributors 217 - 2725624 Mr. Sidram Shivsharan 9561540220
Milan Agencies 9422370260
V. A. Oname 8806405050
V. G. Malge 9970011527
2 Pandharpur / Akluj Vora Medical (Pandharpur) 2186 - 224455 Mr. Mahesh Chavan 8208401421
Shrikant Aushadhi Bhandar (Akluj) 9423587965
3 Vijaypur / Sindagi Guddodgi Pharmaceuticals (Vijaypur) 8352 - 251465 Mr. Khandoba Marathe 9972549690
Swami Ayurvedic (Sindgi) 9108185471
4 Latur Bharat Bhushan Ayurved and General 2382 - 244841 Mr. Shreyas Jeurkar 8657038887
Asha Medical - Udgir 9730037711
5 Barshi Pandurang Drug House 9423331997 Mr. Nilkanth Umbargikar 9503806347
6 Osmanabad Siddhant Ayurvedic 9923711731 Mr. Nilkanth Umbargikar 9503806347
7 Aurangabad Shrikrishna Aushadhi Bhandar 9823375854
8 Ichalkaranji Sanjay Distributors 9766391120 Mr. Shridhar Gadkari 9823734626
Shrikrishna Ayurvedic 9422859899
9 Kolhapur Krishna Agencies 9028202101 Mr. Shridhar Gadkari 9823734626
Dorle Ayurvedic 231 - 2543146
10 Pune D. K. Enterprises 020 - 24489231 Mr. Rahul Kaduskar 9960519136
Shilpa Ayurvedic Agency 9822352469
11 Pimpri / Chinchwad Sushrut Ayurved Niketan 020 - 27441492 Mr. Raosaheb Barve 9766511921
Prakash Distributors 020 - 27441554 Mr. Rahulkumar Patil 9325768683
Manakarnika Aushadhalaya 9030053118 Mr. Rajesh Lele 7498089626
12 Narayangaon Bhagyashree Distributors 9890358801 Mr. Rahulkumar Patil 9325768683
13 Satara Charak Agencies 9423262267 Mr. Vijay Godse 8625832588
Uday Agencies 9850172986
Waghdole Ayurvedic 9373234359
14 Karad Deepak Medical Agencies 2164 - 227968 Mr. Pradip Patil 8605026434
Prabhat Enterprises 2164 - 654329
15 Ratnagiri / Chiplun Siddhiraj Agencies (Ratnagiri) 8605316179 Mr. Sanjay Lanjekar 9096463299
Siddhiraj Agencies (Chiplun) 9422382614